Dethleffs Sunglight McRent
Dethleffs

Uitgebreide privacy policy

Uitgebreide Privacy Policy

Dit is het Privacy Statement van Booij Campers, gevestigd te Almere.

Booij Campers respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site(s) en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website of opneemt in een met ons afgesloten overeenkomst, gaat u ermee akkoord dat Booij Campers uw gegevens overeenkomstig dit Privacy Statement gebruikt. Booij Campers is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. De verstrekte persoonsgegevens gebruikt Booij Campers enerzijds voor de uitvoering van de overeenkomst en anderzijds om u op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten en om u gerichte aanbiedingen te doen. Indien u hier geen prijs op stelt dan kunt u dit schriftelijk melden bij onderstaand adres. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat Booij Campers zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor alle onderdelen van Booij Campers, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk product of dienst geleverd kan worden. Daarbij blijven onverkort de wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Uw gegevens zullen uitsluitend aan onze verzekeringsmaatschappij worden doorgegeven in geval dit nodig is bij schade en of ongevallen. Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Booij Campers.  Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden. Het is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door Booij Campers. Wanneer u reeds een relatie met ons bedrijf heeft, kunt u ons om een opgave vragen welke gegevens over uzelf door ons geautomatiseerd worden verwerkt of in een bestand zijn opgenomen. Wij kunnen een vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van deze gegevens. Bevat het door ons verstrekte overzicht onjuistheden dan kunt u schriftelijk om aanpassing dan wel wijziging verzoeken. Dit verzoek kunt u richten aan onderstaand adres. Binnen vier weken ontvangt u bericht of aan dit verzoek kan worden voldaan. Onze site(s) maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op uw systeem. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Indien u vragen of verzoeken heeft over het privacy-beleid van Booij Campers, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken door een brief te sturen naar: Booij Campers, Splijtbakweg 24, 1333 HC  Almere De tekst van dit Privacy Statement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving. Wij raden u dan ook aan om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze website bezoekt.

webform-required-text