Dethleffs Sunglight McRent
Dethleffs

Disclaimer & Copyright

40 campers bij Booij in de verhuur
Grote keuze uit de nieuwste huurcampers
Exclusief camper dealer van Dethleffs en Sunlight
Actief sinds 1967 Vakmensen met ervaring

Disclaimer & Copyright

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Booij Campers te Almere. Booij Campers gaat uiterst zorgvuldig te werk om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website correct is en correct wordt weergegeven.

Niettemin geeft Booij Campers te Almere geen garantie met betrekking tot volledigheid, juistheid of nauwkeurigheid van de inhoud van deze website en eventuele inhoud van links. De website bevat mogelijk hyperlinks naar andere sites. Booij Campers is niet verantwoordelijk voor en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en regelgeving van deze sites.

Booij Campers is niet aansprakelijk voor schade hoe dan ook ontstaan welke voortvloeit uit het verkrijgen of niet verkrijgen van toegang tot deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot virussen die van invloed zijn op uw computerapparatuur, netwerk, software of data. U heeft van Booij Campers het recht om kopieën van deze website voor persoonlijk gebruik te tonen, te bewaren en reproduceren, mits u Booij Campers herkenbaar als bron vermeld.

De grafische voorstellingen (waaronder de foto's) op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Booij Campers worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt. Constateert u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten, dan stellen wij het op prijs dat u deze meldt via info@booij.nl

webform-required-text